Polityka prywatności

Wprowadzenie
1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności https://englishhomestaydirect.com/.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych https://englishhomestaydirect.com/; innymi słowy, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do udostępnienia https://englishhomestaydirect.com/, prosimy o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa obejmuje kontrolę prywatności, która ma wpływ na sposób, w jaki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Korzystając z kontroli prywatności, mogą Państwo określić, czy chcą Państwo otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Dostęp do kontroli prywatności można uzyskać pod adresem https://englishhomestaydirect.com/privacy-policy.

1.5 W tej polityce, "my", "nas" i "nasze" odnoszą się do English Homestay Direct. Więcej informacji o nas można znaleźć w sekcji 19.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
2.1 W tej części 2 przedstawiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od użytkownika - źródło i konkretne kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

d) podstawy prawne przetwarzania.

2.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług. Dane użytkowe mogą zawierać adres IP, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło poleceń, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji na stronie, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania z usługi. Źródłem danych użytkowych jest system śledzenia Google Analytics. Te dane dotyczące wykorzystania mogą być przetwarzane w celu analizy wykorzystania strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika. Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta jest Ty lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, prowadzenia kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa administracja naszej strony internetowej i biznesu LUB realizacja umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy.

2.4 Możemy przetwarzać Państwa informacje zawarte w zgłoszeniu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane profilu mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane edukacyjne i/lub dane dotyczące zatrudnienia. Dane profilu mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB realizacja umowy pomiędzy Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje życzenie, w celu zawarcia takiej umowy.

2.5 Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są przekazywane w trakcie korzystania z naszych usług. Dane serwisu mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu i/lub adres. Źródłem danych serwisowych jest Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące usług mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków, na życzenie użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy.

2.6 Możemy przetwarzać informacje zamieszczone przez Państwa w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług ("dane dotyczące publikacji"). Dane dotyczące publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszą stroną internetową i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem LUB realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków, na życzenie użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy.

2.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym złożonym do nas przez Państwa zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług ("dane zapytania"). Dane z zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

2.8 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów ("dane dotyczące relacji z klientami"). Dane dotyczące relacji z klientem mogą obejmować imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub rolę, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a klientem lub pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientami są Państwo lub Państwa pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z nimi, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe zarządzanie naszymi relacjami z klientami.

2.9 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które Państwo zawierają z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej ("dane dotyczące transakcji"). Dane dotyczące transakcji mogą zawierać dane kontaktowe, dane karty oraz dane dotyczące transakcji. Dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia odpowiedniej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie na Państwa życzenie kroków w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie właściwego administrowania naszą stroną internetową i działalnością.

2.10 Możemy przetwarzać informacje przekazywane nam przez Państwa w celu subskrypcji powiadomień e-mail i/lub biuletynów ("dane dotyczące powiadomień"). Dane dotyczące powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysłania do Państwa odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB wykonanie umowy pomiędzy Państwem a nami i/lub podjęcie kroków, na Państwa życzenie, w celu zawarcia takiej umowy.

2.11. Możemy przetwarzać informacje zawarte w korespondencji wysyłanej do nas przez Klienta lub odnoszące się do niej ("dane korespondencyjne"). Dane korespondencyjne mogą zawierać treści i metadane związane z komunikacją. Nasza strona będzie generowała metadane związane z komunikacją realizowaną za pomocą formularzy kontaktowych strony. Dane do korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Państwem i prowadzenia dokumentacji. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowią nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową oraz prowadzenie interesów i komunikacja z użytkownikami.

2.12 Możemy przetwarzać nazwę, e-mail i numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, LUB realizacja umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoją prośbę, w celu zawarcia takiej umowy.

2.13 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe użytkownika określone w niniejszych zasadach, jeżeli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i egzekwowanie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

2.14 Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe Klienta określone w niniejszej polisie, jeżeli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną dla tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

2.15 Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 2, możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

2.16 Proszę nie podawać nam żadnych danych osobowych innych osób, chyba że poprosimy Państwa o to.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
3.1 Firma Wizz Air będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w związku z kontaktowaniem się z Użytkownikiem.

3.2 Takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie wiązało się z dostarczaniem istotnych informacji na temat danej logiki.

3.3 Znaczenie i możliwe konsekwencje tego zautomatyzowanego procesu decyzyjnego są określone.

Przekazywanie danych osobowych innym osobom
4.1 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne) w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne dla celów i w oparciu o podstawy prawne, określone w niniejszej polityce.

4.2 Możemy ujawnić Państwa dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to zasadnie konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.3 Możemy ujawnić nazwiska lub adresy e-mail naszym dostawcom lub podwykonawcom zidentyfikowanym na iwebsitez.com, o ile jest to konieczne dla celów wsparcia.

4.4 Możemy ujawnić dane dotyczące Państwa zapytania jednemu lub kilku wybranym zewnętrznym dostawcom towarów i usług zidentyfikowanym na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia im skontaktowania się z Państwem, aby mogli zaoferować, wprowadzić na rynek i sprzedać Państwu odpowiednie towary i/lub usługi. Każda taka osoba trzecia będzie działać jako administrator danych w związku z danymi dotyczącymi zapytania, które jej dostarczamy; a po skontaktowaniu się z Państwem, każda taka osoba trzecia dostarczy Państwu kopię swojej własnej polityki prywatności, która będzie regulować wykorzystanie Państwa danych osobowych przez tę osobę trzecią.

4.5 Oprócz szczegółowego ujawnienia danych osobowych określonego w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy też w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Międzynarodowe przekazywanie Państwa danych osobowych
5.1 W niniejszej sekcji 5, Gala Networks Europe Ltd. informuje o okolicznościach, w których dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 My i inne spółki naszej grupy posiadamy biura i obiekty w określonych krajach. Komisja Europejska podjęła "decyzję o adekwatności" w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w każdym z tych krajów. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów będzie chronione za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, a mianowicie za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię można uzyskać na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

5.3 Hosting naszej strony internetowej znajduje się w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Komisja Europejska podjęła "decyzję o adekwatności" w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w każdym z tych krajów. Przekazywanie danych do każdego z tych krajów będzie chronione za pomocą odpowiednich zabezpieczeń, a mianowicie za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.4 Przyjmują Państwo do wiadomości, że dane osobowe, które przekazują Państwo do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne w Internecie na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu (lub niewłaściwemu wykorzystaniu) takich danych osobowych przez inne osoby.

Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych
6.1 Niniejsza sekcja 6 określa naszą politykę i procedurę zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi w odniesieniu do zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla tego celu lub tych celów.

6.3 Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w następujący sposób:

a) kategoria lub kategorie danych osobowych będą zatrzymywane przez okres co najmniej jednego roku, a maksymalnie przez okres 5 lat.

6.4 W niektórych przypadkach nie jest możliwe określenie z góry okresów, na które będą przechowywane Państwa dane osobowe. W takich przypadkach okres zatrzymania ustalimy w oparciu o następujące kryteria:

a) okres przechowywania kategorii danych osobowych zostanie określony w oparciu o określone kryteria.

6.5 Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji 6, możemy przechowywać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych osobowych
7.1 Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i zapobiec ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie.

7.2 Wszystkie dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na bezpiecznych serwerach, komputerach osobistych i urządzeniach przenośnych oraz w bezpiecznych ręcznych systemach ewidencji.

7.3 Następujące dane osobowe będą przez nas przechowywane w formie zaszyfrowanej: imię i nazwisko, dane kontaktowe, hasło(a) i dane posiadacza karty.

7.4 Dane związane z Państwa zapytaniami i transakcjami finansowymi, które są przesyłane z Państwa przeglądarki internetowej do naszego serwera lub z naszego serwera do Państwa przeglądarki internetowej, będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.

7.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja niezaszyfrowanych (lub nieodpowiednio zaszyfrowanych) danych przez Internet jest z natury niezabezpieczona i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

7.6 Należy upewnić się, że Twoje hasło nie jest podatne na odgadnięcie, zarówno przez osobę, jak i program komputerowy. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, a my nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy zalogujesz się na naszej stronie).

Poprawki
8.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę poprzez publikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej.

8.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

8.3 LUB powiadomimy Cię o zmianach LUB istotnych zmianach w tej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu komunikacji na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa
9.1 W niniejszym rozdziale 9 podsumowaliśmy prawa, które przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre z tych praw są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały zawarte w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa i wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

9.2 Podstawowe prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych są następujące:

a) prawo dostępu;

b) prawo do sprostowania;

c) prawo do skasowania;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz

h) prawo do wycofania zgody.

9.3 Użytkownik ma prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a jeśli tak, to dostępu do tych danych wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których dotyczą, oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Pierwszy egzemplarz zostanie dostarczony bezpłatnie, ale dodatkowe egzemplarze mogą być objęte rozsądną opłatą. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, odwiedzając adres URL po zalogowaniu się na naszej stronie.

9.4 Masz prawo do poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych dotyczących Twojej osoby.

9.5 W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób; wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; a dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od prawa do kasowania. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

9.6 W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Okoliczności te są następujące: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagasz danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; oraz sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Będziemy je jednak przetwarzać tylko w inny sposób: za Państwa zgodą; w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

9.7 Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonych nam uprawnień urzędowych; lub celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Jeśli użytkownik zgłosi taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

9.8 Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowaniu dla celów marketingu bezpośredniego). W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

9.9 Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych do celów naukowych lub historycznych lub statystycznych z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

9.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest podstawa prawna:

a) zgoda; lub

b) że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stronami lub do podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania tam, gdzie miałoby ono negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

9.11 Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym masz zwykłe miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia.

9.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem się.

9.13 Klient może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych poprzez pisemne zawiadomienie nas LUB za pomocą innych metod, oprócz metod określonych w niniejszym punkcie 9.

Strony internetowe osób trzecich
10.1 Nasza strona zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz ich szczegóły.

10.2 Nie mamy żadnej kontroli nad polityką i praktykami ochrony prywatności osób trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Dane osobowe dzieci
11.1 Nasza strona internetowa i usługi są skierowane do osób w wieku powyżej 16 lat.

11.2 Jeśli mamy powody przypuszczać, że posiadamy dane osobowe osoby poniżej tego wieku w naszych bazach danych, usuniemy te dane osobowe.

Aktualizacja informacji
12.1 Prosimy o poinformowanie nas, czy dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, wymagają korekty lub aktualizacji.

Funkcjonowanie jako procesor danych
13.1 W odniesieniu do poczty elektronicznej i nazwisk, nie działamy jako administrator danych, lecz jako przetwarzający dane.

13.2 W zakresie, w jakim działamy jako przetwarzający dane, a nie jako administrator danych, niniejsze zasady nie mają zastosowania. Nasze zobowiązania prawne jako przetwarzającego dane są natomiast określone w umowie pomiędzy nami a właściwym administratorem danych.

O ciasteczkach
14.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i jest przez nią zapisywany. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

14.2 Pliki cookie mogą być zarówno "trwałymi" plikami cookie, jak i "sesyjnymi": trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustawionej daty ważności, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem daty ważności; natomiast sesyjny plik cookie wygaśnie po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

14.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie.

Ciasteczka, których używamy
15.1 Używamy cookies do następujących celów:

(a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz podczas nawigacji po naszej stronie (pliki cookie używane w tym celu to: Google Analytics);

(b) status - używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy użytkownik jest zalogowany na naszej stronie (pliki cookie używane w tym celu to: gtag.js i analytics.js);

(c) Koszyk - używamy plików cookie do utrzymania stanu koszyka podczas nawigacji na naszej stronie internetowej (pliki cookie używane w tym celu to: gtag.js i analytics.js);

(d) personalizacja - używamy plików cookie do przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz do personalizacji naszej strony internetowej dla Ciebie (pliki cookie używane w tym celu to: gtag.js i analytics.js);

(e) bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych uwierzytelniających do logowania, a także w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;

(f) reklama - używamy plików cookie, aby pomóc nam w wyświetlaniu reklam, które będą istotne dla użytkownika (pliki cookie używane w tym celu to: Facebook Pixel LUB fb-pixel);

(g) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam w analizie wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług (pliki cookie używane w tym celu to: gtag.js i analytics.js); oraz

(h) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie bardziej ogólnie (pliki cookie używane w tym celu to: cookieInfo).

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług
16.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

16.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje na temat korzystania z witryny internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje związane z naszą stroną internetową są wykorzystywane do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Odpowiednie pliki cookie to: identyfikacja plików cookie.

16.3 Na naszej stronie internetowej publikujemy reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google do Twoich zainteresowań. W celu określenia Państwa zainteresowań, Google będzie śledzić Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej oraz na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. LUB publikujemy reklamy Google AdSense na naszej stronie internetowej. W celu określenia Państwa zainteresowań, Google będzie śledzić Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej oraz na innych stronach internetowych za pomocą plików cookie. To śledzenie zachowań pozwala Google dostosować reklamy, które widzisz na innych stronach internetowych, do Twoich zainteresowań (ale nie publikujemy na naszej stronie internetowej reklam opartych na zainteresowaniach). Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie tematyczne powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z sieci partnerskiej AdSense używając tych ustawień lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: http://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same w sobie wykorzystują pliki cookie, a w przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki internetowej rezygnacja nie zostanie utrzymana. Aby upewnić się, że rezygnacja została zachowana w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, można rozważyć skorzystanie z wtyczek do przeglądarki Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

16.4 Używamy Google Analytics. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie do liczenia gości, zachowania użytkowników i pomocy statystycznej. Z polityką prywatności tego dostawcy usług można zapoznać się na stronie https://policies.google.com/privacy. Odpowiednie pliki cookie to: gtag.js i analytics.js.

Zarządzanie ciasteczkami
17.1 Większość przeglądarek pozwala na odrzucenie plików cookie i ich usunięcie. Metody wykonywania tych czynności różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Za pośrednictwem tych linków można jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); oraz

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

17.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

Nasze dane
19.1 Niniejsza strona jest własnością i jest obsługiwana przez English Homestay Direct.

19.2 Nasze główne miejsce prowadzenia działalności jest nieujawnione.

19.3 Możesz się z nami skontaktować:

a) pocztą, na podany powyżej adres pocztowy;

(b) korzystając z naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej;

c) telefonicznie, pod numerem kontaktowym publikowanym co pewien czas na naszej stronie internetowej; lub

(d) pocztą elektroniczną, używając od czasu do czasu adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

Przedstawiciel w Unii Europejskiej
20.1 Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej w odniesieniu do naszych obowiązków wynikających z prawa o ochronie danych osobowych jest Valerie Parfoot, z którą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Inspektor ochrony danych
21.1 Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych to: theparfoots@hotmail.com

Chcesz się uczyć angielskiego? Kliknij na przycisk i skontaktuj się z nami!