Ania’s Story

Ania

Ania

TESTIMONIAL

When I came to England, I had a huge problem with communication in English. Despite 9 years learning in school in Poland, it turned out that the English language used in GB is a completely different fairy tale. I didn’t understand almost anything, I was afraid to talk, I had the language barrier. The choice was simple – either I’ll open it and learn how to speak, or I’ll go back to Poland. So I was looking for an English course and that’s how I found Valerie. Of course, there was a question in my head: How will I understand her? She’s a native British woman who can’t speak Polish and I don’t understand British. The first lesson, however, dispelled all doubts. Valeria welcomed me with a smile in her house and calmly, slowly we started talking. Step by step, the stress passed, and each lesson that followed built up not only my ability to speak English, but also my self-confidence. I learned a lot of new words, improved my grammar and, above all, I learned proper pronunciation. Each lesson was different, so interesting. The materials were always prepared earlier, we used many books, we talked about work, personal life, interests, politics, education, customs in other countries. Lessons gave me a lot of joy, I always came out of them with incredible energy and motivation for further learning. I highly recommend Valeria lessons to anyone who would like to learn English or improve their skills. Lessons with a person who does not speak your native language are the best way to do it. Plus, I promise you won’t find another warm-hearted, friendly and kind person like Valeria. After a few lessons, it will no longer be your teacher, but a new, English friend. 🙂

TESTIMONIAL IN POLISH

Po przyjeździe do Anglii miałam ogromny problem z komunikacja w języku angielskim. Mimo 9 lat nauki w szkole w Polsce okazalo się, ze język angielski używany w GB to zupełnie inna bajka. Nie rozumiałam prawie nic, bałam się rozmawiać, bariera językowa rosła. Wybór był prosty — albo się otworze i nauczę mówić, albo wracam do Polski. Szukałam wiec kursu języka angielskiego i w ten sposób znalazłam Valerię. W mojej głowie pojawiło się oczywiście pytanie: Jak ja ją zrozumiem? Przecież to rodowita Brytyjka, która nie potrafi mówić po polsku, a ja nie rozumiem brytyjskiego. Pierwsza lekcja rozwiała jednak wszystkie wątpliwości. Valeria przywitała mnie z uśmiechem w swoim domu i spokojnie, powoli zaczęłyśmy rozmawiać. Krok po kroku stres mijał. Każda następna lekcja budowała nie tylko moje umiejętności języka angielskiego, ale także pewność siebie. Nauczyłam się wielu nowych słówek, poprawiłam gramatykę i przede wszystkim nauczyłam się poprawnej wymowy. Każda kolejna lekcja była zupełnie inna, interesująca. Materiały były przygotowane zawsze wcześniej, korzystałyśmy z wielu książek, rozmawiałyśmy o pracy, życiu osobistym, zainteresowaniach, polityce, edukacji, zwyczajach w innych krajach. Lekcje dały mi dużo radości, zawsze wychodziłam z nich z niesamowita energia i motywacja do dalszej nauki. Serdecznie wiec polecam lekcje z Valerią każdemu kto chciałby nauczyć się języka angielskiego lub poprawić swoje umiejętności. Lekcje z osobą, ktora nie mówi w Twoim ojczystym języku to najlepszy sposób, aby to zrobić. Dodatkowo obiecuje,  że nie znajdziesz drugiej tak kochanej, przyjaznej i życzliwej osoby jak Valeria. Po kilku lekcjach to nie będzie już Twoja nauczycielka, lecz angielska przyjaciółka. 🙂

Want to learn English? Click on the button and get in touch!